home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a1

de Vlag is te koop

Bestuur

Robert Rinnooy Kan

Drie vragen over compassie.

Is er voor ieder mens met meer dan gemiddelde compassie, een mens die  onder dat gemiddelde blijft? Als dat zou kloppen, dan zou compassie meetbaar zijn en er een “compassiemediaan” bestaan. Ik geloof niet dat dit zo is.

Toch houd ik van de term “de compassiemediaan”. Onze medemens  beoordeelt of wij ons met compassie gedragen. De eerste vraagZit ik met mijn gedrag onder of boven de compassiemediaan?” nodigt daardoor uit tot reflectie over het eigen gedrag bezien door de ogen van onze medemens. Die uitnodiging tot zelfreflectie vergroot het zelfreinigend vermogen en de kans op intrinsieke gedragsverbetering .

De governance ervaringen van de laatste vier honderd jaar –ik neem gemakshalve de oprichting van de VOC in 1602 als startpunt– tonen aan dat regelgeving en gedragscodes van beperkte waarde zijn als het gaat om gedragsbeinvloeding van de gekozen leider. Misschien dat we een leider voortaan mede zouden moeten kiezen op basis van zijn of haar bewezen vermogen tot compassie met de medemens.

De tweede vraag “Wat was de laatste keer dat jij volgens een collega/ondergeschikte/klant/familielid/vriend/vijand met compassie bent opgetreden?” kan niet alleen gesteld worden aan een kandidaat-leidinggevende in een sollicitatieprocedure, maar ook aan ieder ander persoon ongeacht zijn of haar rol in de samenleving. Iedere dag. Iedere week. Iedere maand. Ieder jaar. Niets weerhoudt iemand er van om die vraag regelmatig aan zichzelf te stellen.

Natuurlijk ontstaat dan de derde en laatste (weder)vraag, “Maar wat wordt er met compassie bedoeld?” De nieuwsgierigheid naar het antwoord op die vraag verhoogt op zich al de kans op gedrag met meer compassie. Zeker als we het door ons zelf gevonden antwoord ter beoordeling voorleggen aan anderen. 

Het maakt ons allemaal medeverantwoordelijk.

Patty Voorsmit

Pauline Voortman

Beleidsplan

Comite van Aanbeveling

2018 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Robert Rinnooy Kan, corporate governance adviseur, jurist, ondernemer (voorzitter)