home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

Comite van Aanbeveling

Bestuur

Drs. M.J.A.L. Bloem

Mr. H.J. Bunjes

Prof. Mr. E. Dommering

Mr. J. Kohnstamm

Voor mij houdt compassie in dat ze een rol speelt bij de zwakke kanten van de existentiele ervaring: armoede, ongerechtigheid, falen, materiele en mentale wanhoop. Compassie kan individuĪn en groepen helpen hun moeilijkheden te overwinnen. Wil compassie helpen, dan zal ze niet als contemplatieve houding moeten gelden maar als een voorwaarde voor actieve participatie in menselijk helen en sociale groei. En in dat debat speel ik graag een rol met de Vlag van Compassie.

Mevr. P.C. Krikke

Lady Olga Maitland

Prof. dr. G. Morello

Ramsey Nasr

Prof. dr. H.W.van Os

Drs. L. Polman

Bert Steevensz

Julienne Straatman

Suzanne Tesselaar

Anna Tilroe

Prof. drs. P.J. Scheffer

Frederique Vles-Jager

2018 © undafoundation

UNDA FOUNDATION

Gabriele Morello is Emeritis Hoogleraar of Business Statistics, Universiteit van Palermo en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is naast consultant en onderzoeker visiting professor aan de Universiteit van Havana en Honorary Professor van MIRBIS, Moskou.