home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

Bestuur

Comite van Aanbeveling

Juridische gegevens

Privacy beleid

2019 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Stichting Unda Foundation

Minervalaan 46 I
1077 PB Amsterdam
www.undafoundation.com

KvK 34310827

RSIN 819863439


Unda
Foundation is een stichting onder Nederlands recht, door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI en als Culturele ANBI.
Een ANBI hoeft geen schenking- of successierecht te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen. Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

U kunt hier meer lezen over de status ANBI en Culturele ANBI.De status vereist van de Unda Foundation om bepaalde gegevens op haar website te publiceren:

Stichting Unda Foundation jaarrekening 2014

Stichting Unda Foundation jaarrekening 2015

Stichting Unda Foundation jaarrekening 2016

Stichting Unda Foundation jaarverslag 2017