home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

de Vlag is te koop

2002

VLAG VAN COMPASSIE
Æ

2019 © undafoundation

Making Waves 4

Met Making Waves wil de Unda Foundation samenwerkingen aangaan met instituten en organisaties om ‘evenementen’ te organiseren die inhaken op de thematiek rondom Vlag van Compassie.

Making Waves 4 vindt plaats tijdens het Winterlab, georganiseerd in samenwerking met kunstacademie ArtEZ Zwolle. Van 21 januari t/m 1 februari werken eerste, tweede en derdejaars studenten van de opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Animation Design, Comic Design, Graphic Design, Illustration Design, Interieur-Architectuur en Docent Theater in een interdisciplinair team aan sociale vraagstukken. De Unda Foundation is uitgenodigd om binnen het Winterlab met 11 studenten Making Waves 4 te ontwikkelen.

Geinspireerd door het kunstwerk Vlag van Compassie, worden de studenten uitgedaagd om na te denken over de vraagstelling ‘Wat is het effect van het spanningsveld tussen differentiatie en gelijkheid op de wereld om ons heen?’ In twee aparte groepen worden verschillende invalshoeken en interpretaties onderzocht, waarna elke groep studenten aan de slag gaat om aan het einde van de twee weken hun bevindingen in een eigen project te presenteren. De eerste groep maakt een presentatie met twee- en driedimensionale werken, zoals foto's, tekst en sculpturen. Groep twee ontwikkelt een video-installatie met verschillende maten beeldschermen.
 

GROEP 1

GROEP 2

MAKING WAVES

ML
K2LM4j
Vlag
Nij1k
rp1k
MW4ak
MW3a
EWk