home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

de Vlag is te koop

2002

MAKING WAVES 4

VLAG VAN COMPASSIE
Æ

Statement Making Waves 4.1
 

WORTELPERSPECTIEF

“Een wortel is een getal. Het is een getal dat te maken heeft met de
oppervlakte van een vierkant en de zijde van dat vierkant. Als je weet
wat de oppervlakte is van een vierkant, dan is de wortel de lengte van de
zijde van dat vierkant.” (wikikids)
 

Making Waves 4.1 gaat over het spanningsveld dat wordt gecreeerd door differentiatie en gelijkheid. Het begrip perspectief staat centraal, waarbij het fenomeen ‘in hokjes denken’ ook aan de orde komt. Iedereen heeft een ander perspectief gebaseerd op zijn/haar eigen normen en waarden en is geneigd om binnen deze kaders te blijven denken.

De werken in de installatie Wortelperspectief onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken wat perspectief is en hoe het werkt. Elk werk toont hoe verschillende perspectieven uiteenlopen en tegelijkertijd overeen kunnen komen. De werken zijn visuele notities die activeren om met verschillende perspectieven naar een concept te kijken. Als verschillende perspectieven de ruimte krijgen, in samenspraak met ieders eigen normen en waarden, dan komen overeenkomsten meer naar voren zonder dat alles tot hetzelfde gemaakt wordt.

De visuele notities bestaan uit twee- en driedimensionale werken, zoals foto’s, tekst en sculpturen.

Anouk van der Meer, Frank Pap, Judith Bos,
Martijn Knoester, Melissa van Vugt, Nienke Bronkhorst

 

GROEP 1

GROEP 2

MAKING WAVES 4

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

2019 © undafoundation

MW4ak