home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

2019 undafoundation

VLAG VAN COMPASSIE

Making Waves

Making Waves is een nomadische beweging rond Vlag van Compassie die telkens weer in een nieuw samenwerkingsverband invloed probeert uit te oefenen op het bewustwordingsproces van ethische vraagstukken binnen de maatschappij. Het heeft geen vaststaand ‘format’, maar bestaat uit een varierende groep mensen die telkens aangepast aan de situatie samen met desbetreffende groepering, gemeenschap, instituut een nieuwe interessante programmering ontdekt en ontwikkelt.

Making Waves opereert dwars door alle conventies heen. Cruciaal is het feit dat binnen het kunstwerk Vlag van Compassie sprake is van een paradox. Een vlag, een instrument dat gebruikt wordt om je te onderscheiden van anderen, en de notie compassie, als het vermogen tot mededogen vanuit een diep besef van gelijkheid, lijken onverenigbaar. Dit spanningsveld tussen differentiatie en gelijkheid is de conceptuele kern van het kunstwerk, die wordt onderzocht in Making Waves.

Making Waves is een nieuw project waarmee de Vlag van Compassie op een intensievere wijze wordt ingezet. In Making Waves wordt de Vlag gekoppeld aan een 'omgeving', in plaats van aan een individu of een gebeurtenis. De eerste editie van Making Waves is tot stand gekomen in samenwerking met Nieuw Dakota, centrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam Noord, en vond plaats 2-3-4 juni 2017.
 

MAKING WAVES 1

MAKING WAVES 2

MAKING WAVES 3

MAKING WAVES 4

GESCHIEDENIS

meetingWG